Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://www.marcando.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulieren

Als bezoekers contact zoeken via het formulier op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Leden

Met ingang van 25 mei 2018 is De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De verordening heeft effect op alle organisaties, die in de EU opereren en persoonlijke data verwerken. Dit geldt dus ook voor Marcando.

Uit dien hoofde is bij deze de volgende privacyverklaring opgesteld:

Ten behoeve van de ledenlijst en ledenadministratie worden de persoonsgegevens van alle Marcandoleden incl. dirigent, nl. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum en startdatum lidmaatschap verzameld. De ledenlijst staat ook op de website en is na inlogging zichtbaar. Daarnaast zijn op de website op de startpagina en ook na inlogging foto’s van ieder koorlid en dirigent zichtbaar. Tegen het vertonen van deze foto’s kan bezwaar gemaakt worden.

De persoonsgegevens blijven bewaard zolang men koorlid resp. dirigent is. Indien men geen koorlid resp. dirigent meer is, worden de gegevens vernietigd. De persoonsgegevens kunnen bewaard blijven in verband met PR‐activiteiten; hiervoor moet wel toestemming aan het oud‐lid/dirigent gevraagd worden.

Formeel heeft men het recht om de persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen en de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

De ledenlijst is in principe voor intern gebruik. Zonder toestemming mogen de persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven worden. Dit geldt ook voor ieder koorlid en de dirigent.

Voor de gemeente geldt echter een uitzondering. Zij ontvangt ieder jaar ten behoeve van de vaststelling van de subsidie een genummerde ledenlijst op geboortedatum en uitgesplitst in leden binnen en buiten Helmond.

De website van Marcando is op voldoende wijze beveiligd via .php webpagina. Er wordt gebruik gemaakt van een wachtwoord, welke na elk seizoen gewijzigd zal worden. Alle koorleden incl. dirigent beschikken hierover.

Zonder in te loggen via het wachtwoord staan op de website van Marcando alleen de namen van de koorleden (zonder verdere persoonsgegevens) vermeld. In het kader van de AVG moet hiervoor toestemming verleend zijn. Indien men bezwaar heeft, dat zijn/haar naam vermeld wordt, dient zij/hij dit te melden. De vermelde e‐mailadressen van de webbeheerder en het secretariaat zijn versleuteld.

Voor aankondiging van de concerten wordt door het bestuur gebruik gemaakt van e‐mailadressen van derden. Deze derden (adressanten) hoeven niet te reageren, als Marcando gebruik mag blijven maken van de adresgegevens van de adressanten. Mochten zij geen berichten meer willen ontvangen, dan kunnen zij dit kenbaar maken (eventueel via secretaris@marcando.nl.).

Het bestuur van Marcando neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens zullen ook niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar verstrekt worden. Als de indruk bestaat dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, moet contact opgenomen worden via secretaris@marcando.nl.