Bestuur

Het bestuur van Vocaal Ensemble Marcando bestaat uit de volgende personen:

                                                                              Voorzitter: Peter van Overbruggen

bestuurslid: Mariejon Punt

                                                                                             

Penningmeester: Paul Mulder

bestuurslid: Peter Woodward

Secretaris: Marijke Cornelissen-Hartmanns