Bestuur

Het bestuur van Vocaal Ensemble Marcando bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Peter van Overbruggen

bestuurslid: Mariejon Punt

Penningmeester: Jan Smets

bestuurslid: Peter Woodward

Secretaris: Marijke Cornelissen-Hartmanns