Home

Het Vocaal Ensemble Marcando kwam in 1990 tot stand door een fusie van het Nuenens Kamerkoor (in 1975 opgericht door Martien van Woerkum) en het Helmondse Round Ensemble van Theo van de Kerkhof. Het kamerkoor stond achtereenvolgens onder leiding van: Theo van de Kerkhof, Gerard van de Pas (†), Tom Suters en Paul Gieles.

De 24 leden zijn afkomstig uit de regio Nuenen-Helmond-Eindhoven. De wekelijkse koorrepetitie is op vrijdagavond van 19.45 tot 22.00 uur, afwisselend in Nuenen (Regenboog aan de Sportlaan) en Helmond (Wilhelminaschool aan de Bachlaan). Het kamerkoor voert het klassieke repertoire van geestelijke en wereldlijke muziek uit diverse stijlperiodes meestal a capella uit, soms in samenwerking met andere kamerkoren en musici. Het Vocaal Ensemble Marcando treedt ook op in bekende concertcycli in de regio, zoals bij ‘Muziek aan de Markt’ in Bergeijk, Lambertusconcerten in Helmond, de Willibrordconcerten in het oude kerkje van Waalre en van de Stichting Cultuur Overdag Nuenen. 

In 2020 bestond het Vocaal Ensemble 30 jaar. Om dat te vieren hadden we drie jubileumconcerten ‘Marcando in Vogelvlucht’ gepland in het najaar van 2020. Helaas hebben we die vanwege de coronacrisis moeten annuleren. Ook in het najaar van 2021 is het nog niet mogelijk deze concerten uit te voeren.

Het Vocaal Ensemble Marcando is door het vertrek van dirigent Paul Gieles per direct op zoek naar een nieuwe koorleider. Reacties zijn welkom bij p.vanoverbruggen@onsnet.nu (voorzitter).