Vertaling El Rossinyol (Frans Elling)

El Rossinyol  Traditioneel Catalaans Volkslied

Rossinyol que vas a Franca, Rossinyol encomana’m a la mare
Rossinyol je gaat naar Frankrijk, Rossinyol vertrouw me aan de moeder

Rossinyol d’un bell boscatge, Rossinyol d’un vol.
Rossinyol van een prachtig bos, Rossinyol van een vlucht

Encomana’m a la mare Rossinyol ia mon pare no pas gaire,
Vertrouw me aan de moeder Rossinyol en niet veel aan mijn vader,

Rossinyol d’un bel bosgatge, rossinyol d’un vol, d’un vol.
Rossinyol van een prachtig bos, nachtmerrie van een vlucht, van een vlucht

la mon pare no pas gaire, rossinyol, per que m’ha mal marida
 en niet veel aan mijn vader,  Rossinyol, omdat ik een slecht huwelijk heb

Rossinyol d’un bel bosgatge, Rossinyol d’un boscatge rossignol, d’un vol
Rossignol van een mooi bos, Rossinyol van een bos Rossinyol, van een vlucht

Rossinyol d’un vol, d’un bel bosgatge Rossinyol,  d’un vol.
Rossinyol van een vlucht, uit een mooi bos Rossinyol, van een vlucht.

 

 

 

Lastig verhaal wat zich moeilijk laat vertalen. De strekking komt hier op neer:

 

Het lied komt uit de tijd dat de twee families (ouders) afspraken wie met wie trouwde

en hielden daarbij geen rekening met de gevoelens van het jonge stel.

 

De dichter zegt tegen de nachtegaal:

Jij bent lekker vrij en kunt gaan waar je wilt.

Verzoekt de nachtegaal aan de vader en moeder bescherming te vragen in dit slechte huwelijk.